Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 12 maj 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Framställningar: se protokollet
 4.Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Ramavtalet om föräldraledighet (debatt)
 7.Förebyggande och bekämpande av människohandel (debatt)
 8.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Krimtatarerna
  8.2.Gambia
  8.3.Djibouti
 9.Omröstning
  9.1.Krimtatarerna (RC-B8-0582/2016, B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-0592/2016) (omröstning)
  9.2.Gambia (RC-B8-0591/2016, B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-0602/2016) (omröstning)
  9.3.Djibouti (RC-B8-0594/2016, B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-0603/2016) (omröstning)
  9.4.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati) (omröstning)
  9.5.Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (B8-0581/2016) (omröstning)
  9.6.Kinas ställning som marknadsekonomi (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016) (omröstning)
  9.7.Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (B8-0583/2016, B8-0587/2016) (omröstning)
  9.8.Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (B8-0545/2016) (omröstning)
  9.9.Ramavtalet om föräldraledighet (A8-0076/2016 - Maria Arena) (omröstning)
  9.10.Förebyggande och bekämpande av människohandel (A8-0144/2016 - Catherine Bearder) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)
  10.2.Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (B8-0581/2016)
  10.3.Kinas ställning som marknadsekonomi (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)
  10.4.Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (B8-0583/2016, B8-0587/2016)
  10.5.Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (B8-0545/2016)
  10.6.Ramavtalet om föräldraledighet (A8-0076/2016 - Maria Arena)
  10.7.Förebyggande och bekämpande av människohandel (A8-0144/2016 - Catherine Bearder)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Lån i utländsk valuta (debatt)
 14.Misstroendeförklaring mot kommissionen
 15.Lån i utländsk valuta (fortsättning på debatten)
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (2196 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (7192 kb)
Rättsligt meddelande