Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 25 май 2016 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.In memoriam
 3.Тържествено заседание - Pays-Bas
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 5.Предложение за вот на недоверие на Комисията
 6.Състав на Парламента: вж. протоколи
 7.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Внасяне на документи: вж. протоколи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 11.Трансфер на бюджетни средства
 12.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 13.Ред на работа
 14.Прието решение относно пакета от мерки за цифровия единен пазар (разискване)
 15.Съобщение на председателството
 16.Прието решение относно пакета от мерки за цифровия единен пазар (продължение на разискването)
 17.Подготовка на срещата на върха на Г7 (разискване)
 18.Трансатлантическите потоци от данни (разискване)
 19.Нарушители на функциите на ендокринната система: актуално състояние след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (разискване)
 20.Въвеждане на трансгранични инструменти за електронна идентификация и онлайн услуги (разискване)
 21.Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия - Справяне с енергийната бедност като част от енергийния съюз (разискване)
 22.Бедността през призмата на равенството между половете (кратко представяне)
 23.Нетарифни бариери в единния пазар (кратко представяне)
 24.Виртуални валути (кратко представяне)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (725 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3031 kb)
Правна информация