Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2016. gada 25. maijs - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Piemiņas brīdis
 3.Svinīgā sēde — Nīderlande
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 5.Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai
 6.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 7.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 9.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 11.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība
 14.Lēmums, kas pieņemts par digitālā vienotā tirgus paketi (debates)
 15.Prezidentūras paziņojums
 16.Lēmums, kas pieņemts par digitālā vienotā tirgus paketi (debašu turpināšana)
 17.Gatavošanās G7 valstu samitam (debates)
 18.Transatlantiskās datu plūsmas (debates)
 19.Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (debates)
 20.Pārrobežu e-identifikācijas instrumentu un tiešsaistes pakalpojumu izvēršana (debates)
 21.Jaunais kurss, kas orientēts uz enerģijas patērētājiem - Enerģētiskās nabadzības novēršana Enerģētikas savienībā (debates)
 22.Nabadzība — dzimuma perspektīva (īss izklāsts)
 23.Netarifu šķēršļi vienotajā tirgū (īss izklāsts)
 24.Virtuālās valūtas (īss izklāsts)
 25.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (725 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3031 kb)
Juridisks paziņojums