Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 25 mei 2016 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Plechtige vergadering - Nederland
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Motie van afkeuring jegens de Commissie
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Aangenomen besluit over het maatregelenpakket voor de digitale interne markt (debat)
 15.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad
 16.Aangenomen besluit over het maatregelenpakket voor de digitale interne markt (voortzetting van het debat)
 17.Voorbereiding van de G7-top (debat)
 18.Transatlantische gegevensstromen (debat)
 19.Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (debat)
 20.Het inzetten van grensoverschrijdende instrumenten voor e-identificatie en onlinediensten (debat)
 21.Een "new deal" voor energieconsumenten - Energiearmoede bestrijden in het kader van de energie-unie (debat)
 22.Armoede: een genderperspectief (korte presentatie)
 23.Non-tarifaire belemmeringen in de interne markt (korte presentatie)
 24.Virtuele valuta (korte presentatie)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (725 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3031 kb)
Juridische mededeling