Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 26 mei 2016 - Brussel Herziene uitgave

5. Samenstelling Parlement: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling