Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 26 mei 2016 - Brussel Herziene uitgave

9. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid