Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 26 maja 2016 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Środki mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi w sektorze mleczarskim (debata)
 4.Strategia jednolitego rynku (debata)
 5.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 6.Głosowanie
  6.1.Waluta wirtualna (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker) (głosowanie)
  6.2.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek władz francuskich – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki) (głosowanie)
  6.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji nr EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada) (głosowanie)
  6.4.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Gianluki Buonanno (A8-0180/2016 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  6.5.Środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji (A8-0170/2016 - Ska Keller) (głosowanie)
  6.6.Transatlantyckie przepływy danych (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016) (głosowanie)
  6.7.Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii (A8-0161/2016 - Theresa Griffin) (głosowanie)
  6.8.Ubóstwo: perspektywa płci (A8-0153/2016 - Maria Arena) (głosowanie)
  6.9.Bariery pozataryfowe na jednolitym rynku (A8-0160/2016 - Daniel Dalton) (głosowanie)
  6.10.Strategia jednolitego rynku (A8-0171/2016 - Lara Comi) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Waluta wirtualna (A8-0168/2016 - Jakob von Weizsäcker)
  7.2.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek władz francuskich – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (A8-0182/2016 - Anneli Jäätteenmäki)
  7.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji nr EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (A8-0181/2016 - Liadh Ní Riada)
  7.4.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Gianluki Buonanno (A8-0180/2016 - Evelyn Regner)
  7.5.Środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji (A8-0170/2016 - Ska Keller)
  7.6.Transatlantyckie przepływy danych (B8-0622/2016, RC-B8-0623/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016)
  7.7.Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii (A8-0161/2016 - Theresa Griffin)
  7.8.Ubóstwo: perspektywa płci (A8-0153/2016 - Maria Arena)
  7.9.Bariery pozataryfowe na jednolitym rynku (A8-0160/2016 - Daniel Dalton)
  7.10.Strategia jednolitego rynku (A8-0171/2016 - Lara Comi)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 10.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 11.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności