Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (συζήτηση)
 12.Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (συζήτηση)
 13.Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 14.Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (συνοπτική παρουσίαση)
 15.Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (συνοπτική παρουσίαση)
 16.Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (συνοπτική παρουσίαση)
 17.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου