Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 6 juni 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 8.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Arbetsplan
 11.FN:s högnivåmöte om hiv/aids (debatt)
 12.Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (debatt)
 13.Tillståndet för säkerheten vid kärntekniska anläggningar i Vitryssland (debatt)
 14.Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (kortfattad redogörelse)
 15.Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (kortfattad redogörelse)
 16.Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (kortfattad redogörelse)
 17.Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (kortfattad redogörelse)
 18.Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (kortfattad redogörelse)
 19.Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande