Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda (izvēlēts)
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - Strasbūra Pārskatītā redakcija

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas izsniegšana saistībā ar ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. – Allaž esmu iestājusies par to, lai Latvija un Eiropas Savienība kopumā būtu brīva no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO). Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kāda ekonomisko interešu vārdā apdraudēta tiek mūsu iedzīvotāju veselība.

Ar nožēlu jāatzīst, ka šī ir kārtējā reize, kad Eiropas Komisija, pretēji dalībvalstu nostājai, izmantojot savas tiesību aktos piešķirtās pilnvaras, devusi zaļo gaismu jaunu ĢMO produktu laišanai tirgū. ĢMO kukurūza ir noturīga pret glifosātu, ko Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra, kas specializējas vēža pētniecībā, klasificējusi kā cilvēkam iespējami kancerogēnu vielu.

Šoreiz EK ne tikai nav ņēmusi vērā valstu izteiktās bažas par ĢMO kaitīgumu, bet arī ignorējusi Pasaules Veselības organizācijas aģentūras veiktos pētījumus par glifosātu kā iespējami kancerogēnu vielu.

Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas aģentūras veiktos pētījumus par glifosātu un Latvijas sabiedrības negatīvo nostāju pret ĢMO, balsoju par Komisijas lēmuma, ar kuru atļauj laist tirgū šo ĢMO kukurūzu, atcelšanu.

Turklāt uzskatu, ka būtu jāmaina esošā likumdošanas procedūra, lai, izsniedzot atļaujas jaunu ĢMO pārtikas un barības produktu laišanai tirgū, gan Eiropas Parlamentam, gan valstīm tiktu piešķirtas lielākas lemšanas tiesības, tādējādi nodrošinot efektīvāku demokrātisko kontroli un sabiedrības interešu ievērošanu.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika