Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda (izvēlēts)
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - Strasbūra Pārskatītā redakcija

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišana tirgū (B8-0731/2016)
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. – Ar nožēlu jāatzīst, ka šī ir kārtējā reize, kad Eiropas Komisija pretēji dalībvalstu nostājai, izmantojot savas tiesību aktos piešķirtās pilnvaras, devusi zaļo gaismu jauna ĢMO produkta laišanai tirgū.

Lai arī Komisijas atļauja attiecas tikai uz ĢMO neļķes importēšanu, izplatīšanu un mazumtirdzniecību vienīgi dekoratīviem mērķiem, pastāv nopietnas bažas, ka ĢMO neļķes izplatīšana tirgū ne vien apdraudēs vidi un cilvēku veselību, bet arī kaitīgi ietekmēs bioloģisko daudzveidību un ķīmiski piesārņos dzeramo ūdeni.

Ir atzīts, ka, neskatoties uz to, ka, ĢMO neļķei nonākot vidē ar sēklām, putekšņiem vai apsakņotiem augiem, tai nebūtu pastiprinātu izdzīvošanas īpašību, tā tomēr saglabātu noturību pret konkrētiem herbicīdiem, kas pat ļoti mazās devās ir izteikti toksiski augiem un dzīvniekiem. Šādu herbicīdu izmantošana var graujoši ietekmēt citu kultūraugu produktivitāti, kā arī augu dabisko kopienu un savvaļas barošanās ķēdes uzbūvi. Tāpat nav iespējams izslēgt ĢMO neļķu izplatīšanos vidē, piemēram, dārzos, tās apsakņojot vai kompostējot.

Ņemot vērā iespējamos draudus videi un cilvēku veselībai un Latvijas sabiedrības negatīvo nostāju pret ĢMO, balsoju par Komisijas lēmuma, ar kuru atļauj laist tirgū šo ĢMO neļķi, atcelšanu.

Turklāt, uzskatu, ka būtu jāmaina esošā likumdošanas procedūra, lai, izsniedzot atļaujas jaunu ĢMO pārtikas un barības produktu laišanai tirgū, gan Eiropas Parlamentam, gan valstīm tiktu piešķirtas lielākas lemšanas tiesības, tādējādi nodrošinot efektīvāku demokrātisko kontroli un sabiedrības interešu ievērošanu.

 
Juridisks paziņojums