Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници - Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (разискване)
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници - Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (продължение на разискването)
 5.Тържествено заседание - Палестинска власт
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Състав на Парламента: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)
  8.2.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (Рамково споразумение) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.3.Протокол към Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид разширяването от 2004 г.) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.4.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид присъединяването на България и на Румъния към ЕС) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.5.Протокол към Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  8.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  8.7.Многогодишен план за възстановяване на червения тон (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  8.8.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.10.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.11.Кланетата в Източно Конго (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  8.12.Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  8.13.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  8.14.Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
  9.2.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (Рамково споразумение) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.3.Протокол към Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид разширяването от 2004 г.) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.4.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид присъединяването на България и на Румъния към ЕС) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.5.Протокол към Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  9.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  9.7.Многогодишен план за възстановяване на червения тон (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  9.8.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси
  9.9.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.10.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.11.Кланетата в Източно Конго (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  9.12.Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  9.13.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  9.14.Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протоколи
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 15.График на следващите заседания: вж. протокола
 16.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (2834 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (9225 kb)
Правна информация