Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 23. juni 2016 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Statusrapport om vedvarende energi - Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (forhandling)
 3.Velkomstord
 4.Statusrapport om vedvarende energi - Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (fortsat forhandling)
 5.Højtideligt møde - Den Palæstinensiske Myndighed
 6.Velkomstord
 7.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (afstemning)
  8.2.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (rammeaftale) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.3.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (udvidelsen i 2004) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.4.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  8.5.Protokol til aftalen mellem EU og Monaco om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  8.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  8.7.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  8.8.Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9.Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.10.Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  8.11.Massakrer i det østlige Congo (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  8.12.Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  8.13.Statusrapport om vedvarende energi (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  8.14.Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
  9.2.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (rammeaftale) (A8-0193/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.3.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (udvidelsen i 2004) (A8-0194/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.4.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) (A8-0195/2016 - Ramona Nicole Mănescu)
  9.5.Protokol til aftalen mellem EU og Monaco om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti (A8-0206/2016 - Andreas Schwab)
  9.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) (A8-0207/2016 - Victor Negrescu)
  9.7.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun (A8-0367/2015 - Gabriel Mato)
  9.8.Flerårig plan for bestandene af torsk, sild og brisling i Østersøen og for fiskeriet efter disse bestande
  9.9.Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller (A8-0209/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.10.Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber (A8-0208/2016 - Jean-Marie Cavada)
  9.11.Massakrer i det østlige Congo (RC-B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016, B8-0809/2016)
  9.12.Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (A8-0176/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  9.13.Statusrapport om vedvarende energi (A8-0196/2016 - Paloma López Bermejo)
  9.14.Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (A8-0199/2016 - Markus Pieper)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 15.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 16.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (2834 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (9225 kb)
Juridisk meddelelse