Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2016. július 6., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os szezonban (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzokönyvet
 4.A Tanács szlovák elnökségének cselekvési programja (vita)
 5.A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (vita)
 6.Szavazások órája
  6.1.Azerbajdzsán részvétele az uniós programokban (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (szavazás)
  6.2.2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2015-ös pénzügyi év többlete (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (szavazás)
  6.3.A hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintje (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (szavazás)
  6.4.Az energiahatékonyságot jelölő címkézés (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (szavazás)
  6.5.Európai Határ- és Parti Őrség (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (szavazás)
  6.6.Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (szavazás)
  6.7.Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (szavazás)
  6.8.Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (szavazás)
  6.9.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (szavazás)
  6.10.A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (szavazás)
  6.11.A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (szavazás)
  6.12.A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (szavazás)
  6.13.Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os idényben (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (szavazás)
  6.14.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján: Az Európai Beruházási Banknak Belarusz tekintetében nyújtott uniós garancia (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (szavazás)
  6.15.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján: A szavatoló tőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény megállapítása (B8-0868/2016) (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
  7.1.Azerbajdzsán részvétele az uniós programokban (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2015-ös pénzügyi év többlete (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.A hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintje (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Az energiahatékonyságot jelölő címkézés (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Európai Határ- és Parti Őrség (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os idényben (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján: Az Európai Beruházási Banknak Belarusz tekintetében nyújtott uniós garancia (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján: A szavatoló tőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény megállapítása (B8-0868/2016)
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 10.Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája (vita)
 11.Köszöntés
 12.Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája (a vita folytatása)
 13.A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések (vita)
 14.A Kínával kapcsolatos új uniós stratégia (vita)
 15.2015. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (vita)
 16.Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka (vita)
 17.A visszaélést bejelentő személyek védelme (vita)
 18.A sztenderd hitelkockázati módszer felülvizsgálata a Bázeli Bizottság által (vita)
 19.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások (vita)
 20.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 21.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 22.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 23.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 24.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (4168 kb)
 
Viták
Lektorált változat (13409 kb)
Jogi nyilatkozat