Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 7 юли 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Петиции: вж. протоколи
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (разискване)
 7.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  7.1.Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, и по-специално в Малави
  7.2.Бахрейн
  7.3.Мианмар, и по-специално положението на общността „рохинджа“
 8.Съобщение на председателството
 9.Време за гласуване
  9.1.Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, и по-специално в Малави (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (гласуване)
  9.2.Бахрейн (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (гласуване)
  9.3.Мианмар, и по-специално положението на общността „рохинджа“ (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (гласуване)
  9.4.Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (гласуване)
  9.5.Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (гласуване)
  9.6.Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни (B8-0842/2016) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни (B8-0842/2016)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на вътрешния пазар на ЕС (разискване)
 14.Предаване на лични данни на Китай (разискване)
 15.Прилагане на закона за минималната работна заплата в транспортния сектор (разискване)
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1159 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4030 kb)
Правна информация