Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 7. juuli 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Petitsioonid (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 6.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  7.1.Albinismiga isikute olukord Aafrikas, eelkõige Malawis
  7.2.Bahrein
  7.3.Myanmar/Birma, eelkõige rohingjade olukord
 8.Presidentuuri teatis
 9.Hääletused
  9.1.Albinismiga isikute olukord Aafrikas, eelkõige Malawis (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (hääletus)
  9.2.Bahrein (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (hääletus)
  9.3.Myanmar/Birma, eelkõige rohingjade olukord (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (hääletus)
  9.4.ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (hääletus)
  9.5.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (hääletus)
  9.6.Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta (B8-0842/2016) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta (B8-0842/2016)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Mittetariifsed tõkked toiduainete ekspordile ELi siseturul (arutelu)
 14.Isikuandmete edastamine Hiinasse (arutelu)
 15.Miinimumpalga seaduse rakendamine transpordisektoris (arutelu)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1159 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4030 kb)
Õigusalane teave