Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 6.ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana (debates)
 7.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  7.1.Personu ar albīnismu stāvoklis Āfrikā, it īpaši Malāvijā
  7.2.Bahreina
  7.3.Mjanma, it īpaši rohingu stāvoklis
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Personu ar albīnismu stāvoklis Āfrikā, it īpaši Malāvijā (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (balsošana)
  9.2.Bahreina (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (balsošana)
  9.3.Mjanma, it īpaši rohingu stāvoklis (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (balsošana)
  9.4.ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (balsošana)
  9.5.ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (balsošana)
  9.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (B8-0842/2016) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (B8-0842/2016)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.ES iekšējā tirgū pastāvošie ar tarifiem nesaistītie šķēršļi pārtikas eksportētājiem (debates)
 14.Personas datu nodošana Ķīnai (debates)
 15.Minimālās algas likuma piemērošana transporta nozarē (debates)
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 18.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1159 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4030 kb)
Juridisks paziņojums