Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 7 lipca 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Petycje: patrz protokół
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)
 7.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  7.1.Sytuacja osób cierpiących na albinizm w Afryce, zwłaszcza w Malawi
  7.2.Bahrajn
  7.3.Mjanma/ Birma, w szczególności sytuacja Rohindżów
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Głosowanie
  9.1.Sytuacja osób cierpiących na albinizm w Afryce, zwłaszcza w Malawi (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (głosowanie)
  9.2.Bahrajn (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (głosowanie)
  9.3.Mjanma/ Birma, w szczególności sytuacja Rohindżów (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (głosowanie)
  9.4.71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (głosowanie)
  9.5.Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (głosowanie)
  9.6.Sprzeciwna mocy art. 106: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (B8-0842/2016) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Sprzeciwna mocy art. 106: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (B8-0842/2016)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Bariery pozataryfowe dla eksporterów żywności na rynku wewnętrznym UE (debata)
 14.Transfer danych osobowych do Chin (debata)
 15.Stosowanie prawodawstwa dotyczącego płacy minimalnej w sektorze transportu (debata)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 18.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1159 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4030 kb)
Informacja prawna