Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 7. júla 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Petície: pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (rozprava)
 7.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi
  7.2.Bahrajn
  7.3.Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  9.1.Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (hlasovanie)
  9.2.Bahrajn (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (hlasovanie)
  9.3.Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (hlasovanie)
  9.4.71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (hlasovanie)
  9.5.Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (hlasovanie)
  9.6.Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (B8-0842/2016) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (B8-0842/2016)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Necolné prekážky obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ (rozprava)
 14.Prenos osobných údajov do Číny (rozprava)
 15.Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy (rozprava)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1159 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4030 kb)
Právne oznámenie