Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 7. julij 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Peticije: glej zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 6.Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (razprava)
 7.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  7.1.Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju
  7.2.Bahrajn
  7.3.Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja
 8.Sporočilo predsedujočega
 9.Čas glasovanja
  9.1.Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (glasovanje)
  9.2.Bahrajn (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (glasovanje)
  9.3.Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (glasovanje)
  9.4.71. zasedanje generalne skupščine ZN (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (glasovanje)
  9.5.Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (glasovanje)
  9.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (B8-0842/2016) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.71. zasedanje generalne skupščine ZN (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2.Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (B8-0842/2016)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU (razprava)
 14.Prenos osebnih podatkov na Kitajsko (razprava)
 15.Uporaba zakona o minimalni plači v prometnem sektorju (razprava)
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 18.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (1159 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4030 kb)
Pravno obvestilo