Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2016. gada 12. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 6.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 7.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 8.Imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana (sk. protokolu)
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 10.Rakstiska deklarācija (Reglamenta 136. pants) (sk. protokolu)
 11.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 12.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 14.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 16.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 17.Darba kārtība
 18.Virzība uz jaunu enerģijas tirgus modeli - ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (debates)
 19.MVU konkurētspējas uzlabošana - Kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3) - Eiropas teritoriālā sadarbība — paraugprakse un inovatīvi pasākumi - ES stratēģija Alpu reģionam (debates)
 20.ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (debates)
 21.Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide (īss izklāsts)
 22.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums