Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 12 września 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 6.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 8.Zakończenie procedury uchylenia immunitetu: Patrz protokól
 9.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 10.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 14.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Porządek obrad
 18.W kierunku nowej struktury rynku energii - Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (debata)
 19.Wzmacnianie konkurencyjności MŚP - Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne - Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (debata)
 20.Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (debata)
 21.Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna