Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 12 septembrie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președinției
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Comunicarea Președinției
 5.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 6.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 8.Clôture de procédure de levée d'immunité: consultaţi procesul-verbal
 9.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 10.Declarație scrisă (articolul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 15.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 16.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Către o nouă organizare a pieței energiei - Strategia UE pentru încălzire și răcire (dezbatere)
 19.Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor - Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) - Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare - O strategie a UE pentru regiunea alpină (dezbatere)
 20.Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (dezbatere)
 21.Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Notă juridică