Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 12. septembra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 8.Ukončenie postupu zbavenia imunity: pozri zápisnicu
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 17.Program práce
 18.Smerom k novej koncepcii trhu s energiou - Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (rozprava)
 19.Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP - Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) - Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia - Stratégia EÚ pre alpský región (rozprava)
 20.Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (rozprava)
 21.Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne oznámenie