Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0279(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0240/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0240/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0331

Συζητήσεις
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

4.12. Στατιστικές σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου