Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

(Die Sitzung wird um 14.05 Uhr unterbrochen und um 15.05 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου