Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

10. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling