Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 13. september 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Resultater af G20-topmødet (forhandling)
 3.Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (afstemning)
  4.2.Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  4.3.Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (afstemning)
  4.4.Anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  4.5.Anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (afstemning)
  4.6.Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (afstemning)
  4.7.Aftale mellem EU og Kina i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (afstemning)
  4.8.Aftale mellem EU og Uruguay i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (afstemning)
  4.9.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (afstemning)
  4.10.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (afstemning)
  4.11.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (afstemning)
  4.12.Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (afstemning)
  4.13.Statistikker over priserne på naturgas og elektricitet (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (afstemning)
  4.14.Mod en ny udformning af energimarkedet (A8-0214/2016 - Werner Langen) (afstemning)
  4.15.EU-strategi for opvarmning og køling (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (afstemning)
  4.16.Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (afstemning)
  4.17.EU-strategi for Alperegionen (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (afstemning)
  4.18.EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (afstemning)
  4.19.Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Undersøgelse af emissionsmålinger i bilindustrien (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Anmodning om beskyttelse af Rosario Crocettas privilegier og immuniteter (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Aftale mellem EU og Kina i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Aftale mellem EU og Uruguay i tilslutning til Kroatiens tiltrædelse (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Lazaros Stavrou Lazarou (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Statistikker over varehandelen med tredjelande (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Statistikker over priserne på naturgas og elektricitet (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Mod en ny udformning af energimarkedet (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.EU-strategi for opvarmning og køling (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.EU-strategi for Alperegionen (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (forhandling)
 9.Situationen i Tyrkiet (forhandling)
 10.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 11.Situationen i Gabon efter valget (forhandling)
 12.FN-topmøde på højt plan om håndtering af store flygtninge- og migrantstrømme (forhandling)
 13.EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (forhandling)
 14.Social dumping i EU (forhandling)
 15.Forelæggelse af Rådets holdning om forslaget til det almindelige budget – regnskabsåret 2017 (forhandling)
 16.Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene - Parlamentarisk kontrol og civilsamfundets tilsyn med den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og SADC (forhandling)
 17.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (4409 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (14047 kb)
Juridisk meddelelse