Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (B8-0974/2016)
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Πρέπει να επανεξεταστεί ο προτεινόμενος από την Επιτροπή κανονισμός, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις διαχειριστικές ανάγκες των ασφαλιστικών εταιριών. Ειδικότερα στο Level 3. Αναμένουμε βελτιωμένη πρόταση από την Επιτροπή και την αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Μέχρι τότε, είναι επιβεβλημένη η αναστολή της εφαρμογής της πρότασης, και η αναμονή μέχρι την προσκόμιση πρότασης συναφούς με τις πραγματικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κλάδου των Ασφαλιστικών Εταιριών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου