Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2816(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0974/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0974/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0347

Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.9. Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (B8-0974/2016) (ψηφοφορία)
PV
 

Înainte de votare, pentru a propune un amendament oral la punctul 4:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, nous allons vraisemblablement rejeter les propositions de normes techniques que la Commission européenne nous a soumises parce qu'elle n'a pas écouté les demandes de ce Parlement. En revanche, nous voulons réaffirmer notre engagement en faveur d'une protection des investisseurs de détail et, donc, refuser une remise en cause du contenu du niveau 2. C'est le sens de l'amendement oral que je vous demande de soutenir.

 
  
 

(Amendamentul oral a fost reținut)

 
  
  

Președinte. – Votarea a luat sfârșit.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου