Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 14. september 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 6.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 7.Stanje v Uniji (razprava)
 8.Razlaga Poslovnika: gl. zapisnik
 9.Čas glasovanja
  9.1.Protokol k Sporazumu med EU in Švico o prostem pretoku oseb (pristop Hrvaške) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka) (glasovanje)
  9.2.Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje (A8-0252/2016 - Csaba Sógor) (glasovanje)
  9.3.Tehnični predpisi za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (A8-0256/2016 - Ivo Belet) (glasovanje)
  9.4.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff) (glasovanje)
  9.5.Sporazum o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova (B8-0976/2016) (glasovanje)
  9.6.Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016) (glasovanje)
  9.7.Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo) (glasovanje)
  9.8.Socialni damping v EU (A8-0255/2016 - Guillaume Balas) (glasovanje)
  9.9.Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (B8-0974/2016) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Protokol k Sporazumu med EU in Švico o prostem pretoku oseb (pristop Hrvaške) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
  10.2.Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje (A8-0252/2016 - Csaba Sógor)
  10.3.Tehnični predpisi za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
  10.4.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
  10.5.Sporazum o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova (B8-0976/2016)
  10.6.Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.7.Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.8.Socialni damping v EU (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.9.Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (B8-0974/2016)
  10.13.Sporazum o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova (B8-0976/2016)
  10.17.Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.18.Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.19.Socialni damping v EU (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.21.Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (B8-0974/2016)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Potreba po politiki ponovne industrializacije glede na zadevi Caterpillar in Alstom (razprava)
 14.Odločitev o državni pomoči podjetju Apple (razprava)
 15.Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (razprava)
 16.Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (razprava)
 17.Azil: začasni ukrepi v korist Italije in Grčije (razprava)
 18.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (razprava)
 19.Uporaba direktive o poštnih storitvah (razprava)
 20.Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov - Kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
 23.Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 25.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2772 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (9322 kb)
Pravno obvestilo