Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 15. september 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Andragender (jf. protokollen)
 5.Minimumsindkomstordninger i EU (forhandling)
 6.Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (forhandling)
 7.Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Filippinerne
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 10.Ændring af dagsordenen
 11.Afstemningstid
  11.1.Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen – Sir Julian King (afstemning)
  11.2.Filippinerne (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (afstemning)
  11.3.Somalia (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (afstemning)
  11.4.Zimbabwe (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (afstemning)
  11.5.Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (afstemning)
  11.6.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (afstemning)
  11.7.Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland (A8-0236/2016 - Ska Keller) (afstemning)
  11.8.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A8-0247/2016 - Laura Agea) (afstemning)
  11.9.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (B8-0987/2016) (afstemning)
  11.10.Anvendelse af direktivet om posttjenester (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (afstemning)
  11.11.Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (afstemning)
  11.12.Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (afstemning)
  11.13.Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (A8-0225/2016 - Renate Weber) (afstemning)
  11.14.Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Sir Julian King
  12.2.Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg (B8-0987/2016)
  12.7.Anvendelse af direktivet om posttjenester (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 16.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 17.Matchfixing
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 19.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 20.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 21.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (2585 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (8477 kb)
Juridisk meddelelse