Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ (συζήτηση)
 6.Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (συζήτηση)
 7.Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Φιλιππίνες
  8.2.Σομαλία
  8.3.Ζιμπάμπουε
 9.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Διορισμός μέλους της Επιτροπής – Sir Julian King (ψηφοφορία)
  11.2.Φιλιππίνες (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (ψηφοφορία)
  11.3.Σομαλία (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (ψηφοφορία)
  11.4.Ζιμπάμπουε (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (ψηφοφορία)
  11.5.Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (ψηφοφορία)
  11.6.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (ψηφοφορία)
  11.7.Άσυλο: προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (A8-0236/2016 - Ska Keller) (ψηφοφορία)
  11.8.Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (A8-0247/2016 - Laura Agea) (ψηφοφορία)
  11.9.Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (B8-0987/2016) (ψηφοφορία)
  11.10.Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)
  11.11.Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (ψηφοφορία)
  11.12.Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (ψηφοφορία)
  11.13.Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (A8-0225/2016 - Renate Weber) (ψηφοφορία)
  11.14.Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Διορισμός μέλους της Επιτροπής – Sir Julian King
  12.2.Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Άσυλο: προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (B8-0987/2016)
  12.7.Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 17.Προσυνεννοημένοι αγώνες
 18.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2585 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (8477 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου