Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 15. syyskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 5.Vähimmäistulojärjestelmät EU:ssa (keskustelu)
 6.Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen (keskustelu)
 7.Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 (keskustelu)
 8.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Filippiinit
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Esityslistan muuttaminen
 11.Äänestykset
  11.1.Euroopan komission jäsenen nimittäminen – Sir Julian King (äänestys)
  11.2.Filippiinit (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (äänestys)
  11.3.Somalia (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (äänestys)
  11.4.Zimbabwe (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (äänestys)
  11.5.Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (äänestys)
  11.6.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (äänestys)
  11.7.Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet (A8-0236/2016 - Ska Keller) (äänestys)
  11.8.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A8-0247/2016 - Laura Agea) (äänestys)
  11.9.Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (B8-0987/2016) (äänestys)
  11.10.Postipalveludirektiivin soveltaminen (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (äänestys)
  11.11.Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (äänestys)
  11.12.Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (äänestys)
  11.13.Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen (A8-0225/2016 - Renate Weber) (äänestys)
  11.14.Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
  12.1.Euroopan komission jäsenen nimittäminen - Sir Julian King
  12.2.Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (B8-0987/2016)
  12.7.Postipalveludirektiivin soveltaminen (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 17.Sopupelit
 18.Poslanecký mandát
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2585 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (8477 kb)
Oikeudellinen huomautus