Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 5.Minimālo ienākumu shēmas Eiropas Savienībā (debates)
 6.Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (debates)
 7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, ietekme un pievienotā vērtība laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Filipīnas
  8.2.Somālija
  8.3.Zimbabve
 9.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 10.Darba kārtības grozījumi
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Eiropas Komisijas locekļa iecelšana – sers Julian King (balsošana)
  11.2.Filipīnas (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (balsošana)
  11.3.Somālija (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (balsošana)
  11.4.Zimbabve (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (balsošana)
  11.5.Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (balsošana)
  11.6.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (balsošana)
  11.7.Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā (A8-0236/2016 - Ska Keller) (balsošana)
  11.8.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0247/2016 - Laura Agea) (balsošana)
  11.9.Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (B8-0987/2016) (balsošana)
  11.10.Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (balsošana)
  11.11.Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (balsošana)
  11.12.Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (balsošana)
  11.13.Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (A8-0225/2016 - Renate Weber) (balsošana)
  11.14.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, ietekme un pievienotā vērtība laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.Eiropas Komisijas locekļa iecelšana – sers Julian King
  12.2.Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (B8-0987/2016)
  12.7.Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, ietekme un pievienotā vērtība laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 15.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 16.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 17.Iepriekšēja vienošanās saistībā ar spēļu rezultātiem
 18.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 20.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 21.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2585 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (8477 kb)
Juridisks paziņojums