Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 15 septembrie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 5.Sistemele de venit minim în UE (dezbatere)
 6.Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (dezbatere)
 7.Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (dezbatere)
 8.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Filipine
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 10.Modificarea ordinii de zi
 11.Votare
  11.1.Numirea unui membru al Comisiei Europene – Sir Julian King (vot)
  11.2.Filipine (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (vot)
  11.3.Somalia (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (vot)
  11.4.Zimbabwe (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (vot)
  11.5.Documentul de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (vot)
  11.6.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (vot)
  11.7.Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei (A8-0236/2016 - Ska Keller) (vot)
  11.8.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A8-0247/2016 - Laura Agea) (vot)
  11.9.Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (B8-0987/2016) (vot)
  11.10.Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (vot)
  11.11.Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (vot)
  11.12.Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (vot)
  11.13.Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (A8-0225/2016 - Renate Weber) (vot)
  11.14.Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (vot)
 12.Explicații privind votul
  12.1.Numirea unui membru al Comisiei Europene - Sir Julian King
  12.2.Documentul de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Azil: măsuri provizorii în beneficiul Italiei și al Greciei (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Obiective-cheie pentru reuniunea CITES CoP17 din Johannesburg (B8-0987/2016)
  12.7.Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Aplicarea „Directivei privind egalitatea de tratament” (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare între 2007 și 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 16.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 17.Aranjarea meciurilor
 18.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 19.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (2585 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (8477 kb)
Notă juridică