Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 15 september 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Framställningar: se protokollet
 5.System för minimiinkomster inom EU (debatt)
 6.Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (debatt)
 7.Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (debatt)
 8.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Filippinerna
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 10.Ändring av föredragningslistan
 11.Omröstning
  11.1.Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen – Sir Julian King (omröstning)
  11.2.Filippinerna (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (omröstning)
  11.3.Somalia (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (omröstning)
  11.4.Zimbabwe (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (omröstning)
  11.5.Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (omröstning)
  11.6.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (omröstning)
  11.7.Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland (A8-0236/2016 - Ska Keller) (omröstning)
  11.8.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0247/2016 - Laura Agea) (omröstning)
  11.9.Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (B8-0987/2016) (omröstning)
  11.10.Tillämpningen av direktivet om posttjänster (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (omröstning)
  11.11.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (omröstning)
  11.12.Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (omröstning)
  11.13.Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (A8-0225/2016 - Renate Weber) (omröstning)
  11.14.Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen - Sir Julian King
  12.2.Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Nyckelmålen för Cites sjuttonde partskonferens (COP17) i Johannesburg (B8-0987/2016)
  12.7.Tillämpningen av direktivet om posttjänster (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Tillämpning av direktivet om likabehandling i arbetslivet (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 16.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 17.Uppgjorda matcher
 18.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 21.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (2585 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (8477 kb)
Rättsligt meddelande