Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 3. oktober 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Meddelelse fra formandskabet
 4.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Valgs prøvelse: se protokollen
 7.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 (forhandling)
 14.Adgang til uddannelse for syriske børn i Libanon (forhandling)
 15.Globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser i forbindelse hermed (forhandling)
 16.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 17.Bekæmpelse af ulovlig skovhugst, skovrydning og skovforringelse (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (429 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (1938 kb)
Juridisk meddelelse