Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 (συζήτηση)
 14.Πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών από τη Συρία που βρίσκονται στον Λίβανο (συζήτηση)
 15.Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη (συζήτηση)
 16.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας, αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (429 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1938 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου