Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 3. oktoober 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Presidentuuri teadaanne
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parandused (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat (arutelu)
 14.Hariduse kättesaadavus Liibanonis asuvatele Süüria lastele (arutelu)
 15.Ülemaailmsed eesmärgid ja ELi kohustused seoses toitumise ja toiduga kindlustatusega maailmas (arutelu)
 16.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 17.Ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamise ja metsa seisundi halvenemise tõkestamine (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (429 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1938 kb)
Õigusalane teave