Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 3. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Puhemiehen ilmoitus
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys
 13.AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 14.Libanonissa olevien syyrialaislasten mahdollisuus koulutukseen (keskustelu)
 15.Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (keskustelu)
 16.Esityslistan muuttaminen: ks. pöytäkirja
 17.Laittoman puunkorjuun, metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjunta (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (429 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1938 kb)
Oikeudellinen huomautus