Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 3 oktober 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (debat)
 14.Toegang tot onderwijs voor Syrische kinderen in Libanon (debat)
 15.Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (debat)
 16.Wijziging agenda: zie notulen
 17.De bestrijding van illegale houtkap, ontbossing en bosdegradatie (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 19.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (429 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (1938 kb)
Juridische mededeling