Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Antanas Guoga (ALDE). – Madam President, I would like to object, based on Rule 192 of the Rules of Procedure. In respect of minutes for 3 October, I did not agree to be replaced by Catherine Bearder in the Committee on Internal Market and Consumer Protection.

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Guoga, we take note of your comments and the relevant service will deal with that in due course.

(The Minutes of the previous sitting were approved)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου