Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Konwencja haska z dnia 25 października 1980 roku dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę jest dokumentem o szczególnym znaczeniu, wprowadza ona bowiem system umożliwiający umawiającym się państwom współpracę przy rozstrzyganiu spraw dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę przez jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.

Niezmiennie problematycznym w takich sytuacjach jest ustalenie sądu właściwego w sprawie przyznania opieki nad dzieckiem rodzicowi lub opiekunowi w sytuacji, gdy każde z rodziców czy opiekunów posiada obywatelstwo innego kraju.

Celem konwencji jest zaradzenie temu problemowi na szczeblu międzynarodowym poprzez ustalenie, że wyłącznie właściwymi są sądy i przepisy prawne państwa, w którym zamieszkuje dziecko. Konwencja wprowadza również system gwarantujący niezwłoczny powrót uprowadzonego dziecka.

Jako że wielu obywateli UE pochodzi z Peru, a dzieci mają powiązania z wspólnotą peruwiańską, przez co są narażone na nielegalne uprowadzenia, ważnym jest zatwierdzenie przez Parlament przedmiotowego wniosku, aby dzieci podlegały ochronie w całej UE.

 
Informacja prawna