Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Haagsky dohovor ratifikovali všetky členské štáty Únie. Na jeho základe sa realizuje spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní okamžitého návratu detí, ktoré boli neoprávnene premiestnené alebo zadržiavané v inom štáte a pri zabezpečovaní, aby opatrovnícke práva a práva styku podľa právneho poriadku jedného zmluvného štátu sa dodržiavali v ostatných zmluvných štátoch. Dohovor je platný na všetky deti, ktoré majú obvyklý pobyt na území zmluvného štátu. Preto vítam skutočnosť, že pristúpením Peru k dohovoru bude takáto ochrana poskytnutá aj deťom, ktorú sú určitým spôsobom viazané k peruánskej komunite.

 
Právne oznámenie