Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2016. gada 5. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2016. gada 20. un 21. oktobrī (debates)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums
 7.Imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Peru pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  8.2.Kazahstānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  8.3.Korejas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (balsošana)
  8.4.Globālie mērķi un ES saistības uztura un pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē (B8-1042/2016) (balsošana)
  8.5.Eiropas Prokuratūra un Eurojust (B8-1054/2016) (balsošana)
  8.6.Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Peru pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.Kazahstānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.Korejas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Globālie mērķi un ES saistības uztura un pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē (B8-1042/2016)
  9.5.Eiropas Prokuratūra un Eurojust (B8-1054/2016)
  9.6.Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 13.Prezidentūras paziņojums
 14.Stāvoklis Sīrijā (debašu turpināšana)
 15.Kolumbijas miera process (debates)
 16.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 17.Sieviešu tiesības Polijā (debates)
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 19.2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 22) Marrākešā (Maroka) (debates)
 20.Iestāžu nolīgums par pārredzamības reģistru (debates)
 21.Regulas par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošana (debates)
 22.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 23.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 24.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 25.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2357 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (7949 kb)
Juridisks paziņojums