Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 5 października 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 20–21 października 2016 r. (debata)
 6.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 7.Zamknięcie procedury uchylenia immunitetu: Patrz protokól
 8.Głosowanie
  8.1.Przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  8.2.Przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  8.3.Przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  8.4.Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (B8-1042/2016) (głosowanie)
  8.5.Prokuratura Europejska i Eurojust (B8-1054/2016) (głosowanie)
  8.6.Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.Przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.Przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie (B8-1042/2016)
  9.5.Prokuratura Europejska i Eurojust (B8-1054/2016)
  9.6.Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Sytuacja w Syrii (debata)
 13.Komunikat Przewodniczącego
 14.Sytuacja w Syrii (ciąg dalszy debat)
 15.Proces pokojowy w Kolumbii (debata)
 16.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 17.Prawa kobiet w Polsce (debata)
 18.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 19.Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko (debata)
 20.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego przejrzystości (debata)
 21.Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (debata)
 22.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 23.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 24.Przesunięcie środków: patrz protokół
 25.Składanie dokumentów: patrz protokół
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2357 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7949 kb)
Informacja prawna