Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 6 oktober 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling