Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire
  3.2.Σουδάν
  3.3.Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall
 4.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (υποβληθείσα πρόταση ψηφίσματος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (RC-B8-1061/2016, B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016) (ψηφοφορία)
  5.2.Σουδάν (RC-B8-1062/2016, B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016)
  5.3.Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016, RC-B8-1068/2016, B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016)
  5.4.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9 (B8-1060/2016) (ψηφοφορία)
  5.5.Η κατάσταση στη Συρία (B8-1089/2016, B8-1090/2016) (ψηφοφορία)
  5.6.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (B8-1043/2016) (ψηφοφορία)
  5.7.Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose) (ψηφοφορία)
  5.8.Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (A8-0262/2016 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  5.9.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (B8-1083/2016) (ψηφοφορία)
  5.10.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (B8-1085/2016) (ψηφοφορία)
  5.11.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (B8-1086/2016) (ψηφοφορία)
  5.12.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (B8-1084/2016) (ψηφοφορία)
  5.13.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9 (B8-1060/2016)
  6.2.Η κατάσταση στη Συρία (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
  6.3.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (B8-1043/2016)
  6.4.Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
  6.5.Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
  6.6.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (B8-1083/2016)
  6.7.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (B8-1085/2016)
  6.8.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (B8-1086/2016)
  6.9.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (B8-1084/2016)
  6.10.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα (συζήτηση)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2166 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (6900 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου