Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 24. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys (keskustelu)
 15.EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (keskustelu)
 16.Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (lyhyt esittely)
 17.Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (lyhyt esittely)
 18.Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (lyhyt esittely)
 19.Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (lyhyt esittely)
 20.Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (lyhyt esittely)
 21.Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus